Nie trzeba składać.

Osoby do 26 roku życia, które w roku podatkowym 2023 uzyskały wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, tj. nieprzekraczające całościowo 85 528 zł, nie mają obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT w roku 2024