Tak powinien być wpisany podatek w pit z/g podatek