Nie, bo aby były rk podatkowe, to zapłata i faktura muszą być w walucie obcej.