W rozliczeniu w PL.
W ZG jest w wierszu 2 przychód i dochód - przychód pomniejszony o koszty - dochód.

Kwotę wolną uwzględniasz w rozliczeniu w DE.