Według mnie nie powinno ale wiadomo jaka jest praktyka winno podpisywać własnym podpisem elektronicznym po uprzednim złożeniu UPL przez podatnika