A myślisz, że tu wróżka urzęduje i czyta w szklanej kuli :)
Przychód za 2022 wpisałeś z jej zeznania za 2022 rok ? A przychód za 2023 z jakiego PIT wpisujesz ?
Pesel na pewno dobrze wpisany ?