Jeżeli młodsze studiuje cały rok i nie przekroczyło limitów zarabiania to ulga na nie za 12 m-cy.