Lipiec uwzględniasz, jeśli przepracował wszystkie dni robocze