Tylko przy etatowym zatrudnieniu jest takie ograniczenie dla dg.