Tak, przy czym najpierw musi się przetworzyć ten już złożony ZUA.