Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która:

jest całkowicie niezdolna do pracy,
jest chora,
nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
prowadzi gospodarstwo rolne,
jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
prowadzi działalność,
nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - jeśli odmawia sprawowania opieki.

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania