Zakładasz teczkę akt osobowych:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00101