"Dochód z działalności za miesiąc wrzesień ( bez ujmowania sprzedaży samochodu) 2600 zł" sprzedaż samochodu powinna tu być uwzględniona, czyli dochód wyniesie dla potrzeb podatku dochodowego 12600 zł.
No a dla potrzeb składki zdrowotnej:
12600 - 9333 = 3267 zł.