Uważam, że nie
Fakturę traktuje jako krajową sprzedaż.