Zacznij od poczytania, czym jest praca w szczególnych warunkach, bo hałas nią nie jest.

Pełny wykaz stanowisk pracy, które zostały przez ustawodawcę uznane za prace w szczególnych warunkach, można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.