Wszystko jest napisane w piśmie pfron. Przeczytaj je ze zrozumieniem