Kierujesz do lekarza medycyny pracy, wpisując na skierowanie obowiązek kierowania samochodem słuzbowym do 3,5t;
dalej lekarz med. kieruje na odpowiednie badania