Naliczasz od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK