W pismie o wypowiedzeniu możesz zawrzeć obowiązek wykorzystania urlopu od-do;