"Korektę rocznego rozliczenia, przekazaną po 30 czerwca lub po 1 czerwca (w przypadku złożenia wniosku o zwrot nadpłaty), ZUS będzie sprawdzał i wyjaśniał z KAS. Zmiana rozliczenia składki zdrowotnej będzie zależeć od wyniku tego postępowania."

No, a korektę musisz wręcz zrobić, a nie tylko możesz.