Wprowadzasz w zakup marże z uwagi na sprzedaż tej rzeczy w tym samym miesiącu