Uzgodnienie warunków było w kwietniu więc kwiecień