Obie do vat w kwietniu, przychód też w kwietniu

art. 20 uptu
art. 14 updof