Ując na koniec grudnia w koszty 8700 / jezeli to jdg
wtedy zdrow. zmniejszy dochód i podstawę skladek zdrowotnych