ZG
- podaj kraj uzyskania dochodu
- poz.9, 10 0,00
PIT-36 jako zwolnione