Podstawa skl. zdrowotnej to dochód ze stycznia x 4,9%