Jeżeli ma TYLKO dochód z pracy w DE i tamże opodatkowany to nie musi się rozliczyć w Polsce.