Przy rozliczeniu wyłączeniem z progresją
nie ma kwoty wolnej.
Dochód do opodatkowania z PL mnożymy
stopą procentową.