Wpłaty do PPK, które zostały w terminie naliczone i pobrane, a jedynie nie zostały dokonane (przekazane) do PPK, są wpłatami spóźnionymi i dopuszczalne jest ich dokonanie do PPK.

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Dokonywanie_wplat_do_PPK_-_wskazowki_dla_pracodawcy.html