09/23- dpoch. 66.566 zaliczka- 4388 -2673= 1715 zł a powinno być 1467zł