Albo odksiegować przeniesienie sald kont wynikowych na WF i wygenerować RZiS, potem zapisać RZiS i ponownie zrobić przeksięgowania (można automatem), albo zmienić definicje w RZiS z sald na obroty → ale to w zależności od tego jak były dokonywane księgowania na kontach.