Czy podmiot B i C mają udziały w A? Dlatego o to pytasz?