"Pracownik odprowadza ZUS i podatek. " - czyli ma to w wynagrodzeniu brutto a w kpir księgujesz listę płac