Witam a co zmieniliście w statucie? ja stoję jeszcze przed zmianą statutu