Jeżeli na dzień 30.11.22 płatnik zgłosi do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób, w 2023 r. będzie wypłacał zasiłki. Jeśli natomiast liczba ubezpieczonych okaże się mniejsza od 21, wówczas zasiłki od przyszłego roku będzie wypłacał ZUS.