Przedsiębiorca jeśli odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne - 7 dni