Np pożyczka KZP do 80% wynagrodzenia min.

z zasiłku potrącenie za zgodą pracownika