W krajowej nie trzeba w danych kontrahenta ujmować prefiksu PL.