1)Pracownik niepełnosprawny ma prawo do wolnego w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz na rok
2) FV od organizatora
3) To chyba powinnaś wiedzieć że jak za urlop albo jak za zwolnienie (jeśli nie ma już urlopu)