Https://kruczek.pl/zmiany-spolce-staja-sie-skuteczne/

Wpis deklaratoryjny jest to taki rodzaj wpisu, który dla swojej ważności nie wymaga rejestracji w KRS. Czynność staje się więc skuteczna z momentem jej dokonania, np. podjęcia uchwały. Zgłoszenie zmiany do KRS ma charakter jedynie porządkowy, potwierdzający dany stan rzeczy, jednakże nadal jest obowiązkiem spółki. Na zgłoszenie zmiany (zarówno konstytutywnej, jak i deklaratoryjnej) spółka ma 7 dni od momentu jej zaistnienia.

Przykładami wpisów deklaratoryjnych są:
zmiana adresu spółki (w obrębie tej samej siedziby, czyli tego samego miasta);