Fakturę vat marża księgujesz tylko do kpir, nie wykazujesz w jpk