Tak, jako emeryt pracujący nie może mieć płacone świadczenie rehabilitacyjne.
Jeśli dostanie zakończenie leczenia to wraca do pracy, do grudnia dużo czasu.