Czy masz identyfikator wysyłki? Pobrałaś potwierdzenie wysyłki?
Otwórz zestaw -> Narzędzia -> Pobierz i rejestruj potwierdzenie

Sprawdź też w kartotece ubezpieczonego, czy ma już dane z tego ZUA "podpięte".