Elektronicznie załączasz tylko te uchwały i podpisujesz kluczem kwalifikowanym