Tak, przedsiębiorca ma prawo odliczenia od podatku należnego kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny zakupu (netto) nie więcej niż 700 zł. Podstawą odliczenia ulgi na kasę będzie faktura zakupu. Kwota przysługującej ulgi nie koliduje z przysługującym prawem do odliczenia podatku VAT z faktury zakupu.

A zatem kwotę 348,22 zł wykazujemy po stronie podatku VAT naliczonego, a przysługująca kwota ulgi wynosi 700 zł.