Tak - mogą złożyć teraz korektę jako wspolne rozliczenie