Jeśli wypłata w tym samym miesiącu to kosztów i ulgi nie liczysz