Sprawdziłem i wg mnie dokumenty należy załączać dla wydatków powyżej kwoty VAT równowartości EUR 1 000, bądź EUR 250 dla zakupu paliw. Stąd, muszą to być pełne faktury. Paragon w Rumunii spełnia wymogi faktury uproszczonej do równowartości EUR 100 brutto.

Polecam zerknąć np. Deloitte VAT Refund Guide 2022.