Tak ująć to jako korektę
Tak, odjąć z paska przy RO.