Zlecenie nie podlega pod KP Zasadą jest, że godzin pracy pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej nie wlicza się do czasu pracy świadczonej na podstawie równoległej umowy o pracę. Wyjątkiem byłoby uznanie, że umowa zlecenia była np. pozorna